Drôt pre zváranie hliníkových zliatin s obsahom horčíka do max. 4,5% a zvýšeným obsahom mangánu. 

Zvárací prúd je DC + 

Odporúča ochranný plyn (EN ISO 14175): I1, I3 

Typické chemické zloženie zvarového kovu: 
Si max 0.25% 
Fe max 0.35% 
Mn 0.80% 
Mg 4,5 - 4,9% 
Al zvyšok 
Cr 0% 
Zn + Ti 0.10%