OK Autrod 4043 je jedným z najviac používaných drôtov pre zváranie hliníkových zliatin. Prídavok kremíka umožňuje lepšiu taviteľnosť a je dôvodom obľúbenosti u zvárača. Zvarový kov nie je náchylný k tvorbe trhlín a povrch zvaru je lesklý bez väčších nerovností. Tepelne sa nespracováva. Neodporúča sa však pre zvarence s potrebou povrchovej úpravy. Je odporúčaný predohrev 150 - 200 ° C.
Interpass teplota 150 ° C

Typické chemické zloženie drôtu (%):
si 5,00
Mn<0,05
Al 95,0
Fe<0,60
Zn<0,10
C


Vhodnosť pre zváranie, napr .:
AlMgSi0,5, AlMgSi1, AlMg1SiCu, G-AlSi6Cu4

Ochranný plyn: I1, I3 (100% Argon alebo Argon Hélium)

Prúdový rozsah: 90-210A