Separačný sprej proti rozstřiku BINZEL Super Pistolen Spray - 1 kus

Separačný sprej určený na ochranu zváracích horákov MIG/MAG pred rozstrekom. Neobsahuje silikón. Objem 400 ml.

Sprej je určený na ochranu zváracích horákov pred rozstrekom pri oblúkovom zváraní metódou MIG/MAG. Pred aplikáciou prípravku je potrebné mechanicky odstrániť nečistoty z oblasti plynovej trysky a tryskového hrotu pomocou vhodných nástrojov (mechanické čističe trysiek, čistiace kliešte pre zváračky) a potom na túto oblasť aplikovať prípravok.
Produkt sa nanáša v takom množstve, aby sa na povrchu plynovej dýzy, držiaka tryskového hrotu a tryskového hrotu vytvoril súvislý film, ale aby z horáka nevytekal prebytočný produkt na obrobok alebo zvarenec. Pri nanášaní výrobku nedržte horák s ústím plynovej trysky kolmo nahor, aby výrobok nevtekal do otvorov v držiaku tryskového hrotu, ktorými prechádza ochranný plyn, a tým ich neucpal.
Výrobok sa môže čiastočne použiť aj na ochranu zvarového spoja proti rozstreku v bezprostrednej blízkosti zvaru, avšak po ukončení zvárania môžu na zvarovom spoji zostať mastné zvyšky výrobku, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu následnej povrchovej úpravy. Z tohto dôvodu sa musí výrobok vždy nanášať tak, aby prebytočný výrobok vytekajúci z horáka náhodne nezasiahol zvarový prvok.
Sprej neobsahuje silikón.