Kvapalina ACL-15 slúži ako chladiace médium s dlhodobou výmennou lehotou pre chladenie zváracích horákov s kvapalinovým chladením. Kvapalinu používajte iba neriedenou. Bod tuhnutia -18 oC. Odporúčame výmenu po troch rokoch. Táto kvapalina nie je agresívny voči materiálom, ktoré sú použité na konštrukciu horákov, čerpadiel a chladiacich okruhov.