Pre horáky radov 17/18/26

Adaptér je nutný pri použití osadení typu štandard s plynovou šošovkou