Hořák s diaľkovým ovládaním MIG / MAG horák vodou chlazený
Jmenovitý hrdlo: 250A CO2 220A, plynový, EN60974-7 @ DZ = 60%, Ø drôt 0,8 do 1,2 mm

Môžete zmeniť prúd
Môžete doladit oblouk
Môžete vybírat uloženú ,, práci "