Zaťažovateľ 35%: Mix: 300 A

Zaťažovateľ 35%: CO2: 330 A

Drôt: Ø 1.0 - 1.6 mm