MMA elektróda nelegovaná.

Najpoužívanejšie rutilová elektróda pre zváranie všetkých bežných konštrukčných nelegovaných ocelí o pevnosti do 480 MPa, napr. P235/S235 až P355/S355. Je veľmi vhodná pre stehovanie a zváranie tenkých plechov.

parametre:
Priemer elektródy: 2,0 mm
Dĺžka elektródy: 350 mm
Obal elektródy: rutilový
Počet elektród v balení: 410 ks
Hmotnosť balenia: 4,3 kg