Olejový primazávač slúži k primazávanie tlakového
vzduchu pre pneumatické náradie.