Hadicový olejovač (přimazávač) 1/4", 8 barHadicový olejovač (primazávač) slúži k primazávanie
pneumatického náradia v prípade, kedy nie je k dispozícii
primazávač pri zdroji tlakového vzduchu, alebo keď
nechceme mať olej v prívodnej hadici.

---
Technické údaje
Prípojka vzduchu 1/4"

Maximálny tlak 8 bar