Pre montáž jedného alebo viacerých spojených filtrov na stenu.