Náhradná nádobka na farbu 100 ml, určená pre striekaciu pištoľ ES.