Pozícia 10 v nákrese.

Foto je len ilustračné.

Nákres striekacie pištole nájdete u pištole v návode.