Zástrčkový systém pre rozvod stlačeného vzduchu. Jednoduchá a rýchla inštalácia bez použitia náradia a dodatočného tesniaceho materiálu. K redukcii priemerov z 22 mm (hrdlo) na 18

Priemer trubky: 18/22 mm
Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar