Zástrčkový systém pre rozvod stlačeného vzduchu.
Jednoduchá a rýchla inštalácia bez použitia náradia a

dodatočného tesniaceho materiálu.

K redukcii priemerov z 22 mm (hrdlo) na 18 mm
---

Priemer trubky: 18/22 mm
Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar