Univerzálne použiteľný pre primazávanie nástrojových ostrie a tvárniacich nástrojov.


- Oddelené vedenie vzduchu a mazivá zabraňuje dokvapkávaniu
- Obzvlášť veľká nádrž na mazivo, frekvenčne riadené čerpadlo a rozprašovacie hlava