Univerzálne použiteľný prístroj pre primazávanie ostrie a tvárniacich nástrojov malými dávkami maziva.

  • Oddelené vedenie vzduchu a mazivá zabraňuje dokvapkávaniu
  • Obzvlášť veľká nádrž na mazivo, frekvenčne riadené čerpadlo a rozprašovacie hlava
  • Regulátor tlaku s filtrom a odlučovačom kondenzátu
  • Robustný kryt z oceľového plechu
  • Koaxiálny hadica s pružným oceľovým ovinutím