Pás 6/0,36/1490mm, 24 z/"",
použitia pre neželezné kovy do hr. 10mm