Uholník presný plochý KINEX 1000x660 mm/50x10 (12) mm, tř.př.1, DIN 875