Prístroj náhradného napájania na zabránenie straty údajov uložených v pamäti palubnej elektroniky počas výmeny batérie vozidla môže byť pripojený na cigaretový lôžok zásuvky alebo priamo na prípojke OBD2.

Má vysokovýkonnostný akumulátor 12 V / 4,5 A, LED kontrolku správneho pripojenia, prepäťovú ochranu, varovnú signalizáciu pri chybnej polarite a vypínač.