Elektronické nastavenie polohy zadného valca pomocou ovládacieho panelu s digitálnym ukazovateľom.


- Vysoká presnosť opakovaného nastavenia
- Ideálny pre sériovú výrobu