Mezidoska 030-180

Použitie medzidosky umožňuje náročnejšie priestorové ohyby
- posúva jednoduchým spôsobom os ohýbania mimo stojan.