Prípravok uľahčujúce vŕtanie do potrubia a iných zaoblených prvkov.