Čítačka DXF verzia 4.7

 

funkcie:

Import dát DXF
Potláčanie grafických rovín (vrstvy)
Automatické sledovanie obrysu
Nulový bod obrobku obrysu / vývrtu