T-drážky | veľkosť drážky: 12 mm
Rozsah posuvu - osa X: 150 mm
Rozsah posuvu - osa Y: 200 mm