Krížový stôl G-5757 Proma

Technické parametre:
Rozmer stola: 305 x 140 mm
Pozdĺžny posuv: 203 mm
Priečny posuv: 125 mm
"T" drážka: 12.7 mm
Delenie nóniusu: 0,02 mm
Výška stola: 115 mm
Hmotnosť: 17 kg