Vodou chladené vreteno 1,5 kW, 24 000 ot / min. Lineárny zásobník pre 6 upínačov. Presný stôl s T-drážkami vyrobený z liateho hliníka. ATC kit má senzor na automatické meranie dĺžkové korekcie nástroja. Pohony s kontrolou straty polohy vo všetkých osiach. Agregát pre chladenie vretena. Upínače ISO20 / ER16, 6 ks. Predpäté lineárne vedenie v osi Z. PLC modul v riadiacom systéme. Osadením kitu sa zmenší pracovný rozsah v osi Y o 90 mm. Pre prevádzku je nutné ku stroju pripojiť stlačený vzduch.