Ukazuje, či je filter ešte funkčný alebo je potrebné ho vymeniť. Výmenu vykonajte, keď tlak klesne o 0,6 bar (začiatok červeného poľa). Montáž na horný kryt filtra. Max. prevádzkový tlak: 16 bar, teplotný rozsah stlačeného vzduchu 1,5 - 65 °C.