Upevnenie Twister pre tepelný induktor Smart 5000.
Umožňuje ohriatie zošrobovaných matíc a skrutiek v ťažko prístupných oblastiach.