Tiger 170 TIG ES

Zváracie invertory s digitálnym riadením, sú profesionálne invertorové zváracie stroje tretej generácie konštruované s využitím IGBT technológie s rýchlou mikroprocesorovou reguláciou - FAST CONTROL. Stroje sa vyznačujú vysokými záťažami 125 A na 100%) a výkonom, nízkou spotrebou el. energie, vynikajúcimi zváracími vlastnosťami, sú ľahké, malých rozmerov a hlavne spoľahlivé. Riadiaca elektronika je vyrábaná SMD technológiou.

Tieto stroje sú určené do prevádzok, kde je kladený dôraz na maximálnu úžitkovú hodnotu a vysoký výkon za priaznivú cenu. Stroje sú vybavené mikroprocesorovým riadením a displejom zobrazujúcim nastavené hodnoty.

Vybavenie TIGER 170 TIG ES:

Prehľadný displej zobrazujúci nastavené hodnoty

Jednoduchá a prehľadná grafika s veľkými tlačidlami


MMA

Funkcia HOT START

Funkcia ARC FORCE

Funkcia ANTI STICK - pri skrate zvár. elektródy automaticky klesne prúd na hodnotu 10 A

V.R.D. bezpečnostný systém MMA

TIG ES

Funkcia TIG ES - kľudovom stave je na výstupných konektoroch 12V - invertor je vo vypnutom stave. Pri dotyku wolfrámovou elektródou sa invertor automaticky zapne.

TIG PULS zváranie - pre zváranie tenkých materiálov

TIG DOWN SLOPE - vyplnenie krátera

TIG koncový prúd


Zváranie metódou MMA
Perfektné zapálenie zváracieho oblúku zabezpečuje funkcia HOT START ktorá je jednoducho nastaviteľná v dvoch úrovniach. HOT START - "štartovací prúd" je možné nastaviť v rozmedzí 0 (vypnuté) až na hodnotu o 70% vyššia než je nastavený zvárací prúd. Ďalej je možné nastaviť dĺžku trvania HOT štart v závislosti od podmienok zvárania. Bezchybné zapálenie oblúka podporuje napätie na prázdno 85V.


Stroje TIGER TIG ES sú štandardne vybavené bezpečnostnou funkciou V.R.D. (Voltage Reduce Device). Funkcia sa dá jednoduchým spôsobom zapnúť a následne vypnúť čo je signalizované symbolmi na displeji. V.R.D. ponúka zvýšenú bezpečnosť pri práci a manipulácii so zapnutým strojom. V.R.D automaticky znižuje napätie na prázdno na bezpečnú hodnotu 15V po dobu kedy obsluha nezvára. Akonáhle sa zvárač dotkne elektródou zváraného materiálu, napätie sa okamžite zvýši na hodnotu 85V na prázdno (po dobu 5 sek.) A spustí sa funkcia HOT START, čím je zaistený bezproblémový štart.

Zváranie metódou TIG
Stroje sú vybavené precíznym dotykovým zapaľovaním oblúku TIG ES. ES zaisťuje bezpečný štart v TIG a veľmi nízke opotrebenie volfrámové elektródy pri štarte. Elektronika umožňuje nastavenie funkcie DOWN SLOPE - vyplnenie kráteru na konci zváracieho procesu a nastavenie pulzácie v rozsahu až do 500 Hz pre zváranie veľmi tenkých nerezových a ďalších materiálov. Pre precízne zakončenie zváracieho procesu je možné nastaviť koncový prúd.


Aktivácia zakončenia zváracieho procesu sa vykonáva jednoduchým oddialením a následným priblížením volfrámové elektródy. Zvárací oblúk znižuje po nastavenú dobu (0-5 sec.) Intenzitu až do úplného vypnutia - "vyplnenie kráteru". Takto vybavené stroje TIGER TIG ES s jednoduchým ovládaním a nastavovaním parametrov sú všestranne použiteľné takmer vo všetkých aplikáciách zvárania MMA a TIG / WIG.

Mikroprocesorové riadenie umožňuje:
V MMA metóde:

Nastavenie funkcie HOT START -% navýšenie prúdu, popr. vypnutie funkcie

Nastavenie času dobehu funkcie HOT START

Zapnutie a vypnutie bezpečnostné funkcie V.R.D.

Nastavenie zváracieho prúdu


V TIG metóde:

Zapnutie funkcie PULS a jej nastavenie v rozsahu frekvencie 0,5 - 500 Hz

Zapnutie funkcie as dobehu zváracieho prúdu - DOWN SLOPE a jej nastavenie v rozsahu 0,1 - 5 sek.

Nastavenie koncového zváracieho prúdu od 10 A

Nastavenie zváracieho prúdu

Priblíženie volfrámové elektródy k zváranému materiálu

Dotyk volfrámové elektródy zváraného materiálu

Oddialenie volfrámové elektródy a zapálenie zváracieho oblúku pomocou ES - veľmi nízke opotrebenie volfrámové elektródy dotykom

Zvárací proces

Zakončenie zváracieho procesu a aktivácia DOWN SLOPE (vyplnenie kráteru) sa prevádza oddialením volfrámové elektródy na cca 8-10 mm od zváraného materiálu

Opätovné priblíženie - zvárací prúd sa znižuje po nastavenú dobu (0 až 5 sek.) Na nastavenú hodnotu koncového prúdu (nap. 10A) - vyplnenie kráteru

Zakončenie zváracieho procesu

Digitálne riadenie automaticky vypne zvárací proces

Technické parametre:

Vstupné napätie 50/60 Hz: 1x230 V
Istenie: 20 A
Rozsah zváracieho prúdu: 10-170 A
Zaťažovateľ 100%: 125 A
Zaťažovateľ 60%: 140 A
Zaťaženie pri max. I: 25%
Napätie na prázdno: 88 V
Krytie: IP 23 S
Rýchlospojka: 10-25
Rozmery DxŠxV: 310 x 143 x 220 mm
Hmotnosť: 5,9 kg