Podmienky predĺženej záruky

Podmienky predĺženej záruky u značiek Riwall Pro, ELPUMPS, GTM Professional, DWT, Scheppach, Woodster, Scheppach Special Edition a Kity:

Na tovar značky Riwall PRO, ELPUMPS, GTM Professional, DWT, Scheppach, Woodster, Scheppach Special Edition a Kity je poskytovaná záruka 4 roky odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záväzok predávajúceho z predĺženej záruky je daný iba v prípade, že kupujúci predloží výrobok k servisnej prehliadke v autorizovanom servise v 24 mesiaci od dátumu predaja stroja . Náklady spojené so servisnou prehliadkou hradí kupujúci. Na predĺženú záruku, ktorá je poskytovaná nad rámec základnej záručnej lehoty, sa nevzťahuje 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie. Na motory Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler platí záručná doba podľa záručných podmienok Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler. Beh záručnej lehoty začína plynúť dňom prevzatia tovaru vyznačeného na tomto záručnom liste.

Podmienky predĺženej záruky u značky VEGA, PUBERT, WEIBANG a ACTIVE:

Na vybrané produkty značky WEIBANG a ACTIVE je poskytovaná predĺžená záruka 4 roky. Na elektrické a motorové kosačky, krovinorezy, píly a trávne traktory VEGA a tiež na vybrané výrobky značky Pubert je poskytovaná predĺžená záruka 3 roky .

Pozor , platnosť tejto predĺženej záruky je podmienená každoročnou servisnou prehliadkou u autorizovaného servisu, ktorú si hradí zákazník sám.

Podmienky predĺženej záruky u značky DEWALT:

Užívatelia služby MYDEWALT môžu využiť záruku 3 roky . Zaregistrujte sa na portáli MyDEWALT a podľa pokynov na registráciu pridajte váš produkt na zoznam produktov do 4 týždňov od zakúpenia .*

Výhody služby MYDEWALT
Registrujte vybrané produkty pre získanie 3-ročnej záruky.
Registrujte všetky svoje produkty a príslušenstvo DEWALT.

*Pozor, Na uplatnenie záruky je vždy vyžadovaný doklad o nákupe a záručný list v tlačenej podobe.

**Pozor, Niektoré produkty sú vyňaté a vzťahujú sa na ne podmienky a dojednania stanovené spoločnosťou DEWALT. Kompletný zoznam výnimiek nájdete tu.

Zaregistruj sa a získaj 3. ročnú záruku tu.

Podmienky predĺženej záruky u značky ATMOS:

Predĺžená päťročná záruka na kompresory Perfect a Perfect line aplikovaná na celý stroj bez obmedzenia prevádzkových hodín s elektronickou podporou.

Spoločnosť Atmos-chrast v rámci dlhoročných skúseností s vývojom a výrobou piestových kompresorov Perfect a Perfect line ponúka predĺženú päťročnú záruku.

Pre predĺženie záruky je nutné sa zaregistrovať tu .

Online aplikácia/webový portál:

  • Stráži za Vás servisné intervaly
  • navrhne vhodné servisné sady
  • "ukáže" ako vykonať údržbu
  • povedie evidenciu záruky
  • odporučí autorizovaný servis
Pozor, stroj je nutné registrovať pre splnenie podmienok predĺženej záruky, najneskôr do 90 dní od zakúpenia.
 
Možnosť predĺženia záruky na ostatné typy strojov Atmos:
 

Záruka ATMOS Plus je finančný produkt ponúkaný spoločnosti ATMOS Chrást, sro na území celej Európy vr. európskej časti Ruska. Výnimku tvoria krajiny Bielorusko a Ukrajina. Tento produkt je v rámci ponuky voliteľný a rozširuje ponuku širších služieb zákazníkom využívajúcim stroje ATMOS - predĺženie štandardných záručných lehôt v závislosti od typu stroja.

Doba záruky ATMOS Plus môže byť 12, 24 alebo 36 mesiacov, spoločne so zárukou výrobcu však maximálne 48 mesiacov.

Podmienky predĺženej záruky nájdete tu.

Zaregistrujte si stroj tu.

Podmienky predĺženej záruky u značky FLEX:

Firma Flex ponúka trojročnú záruku ako bezplatný kompletný balíček pre bezstarostné používanie, a to na všetko elektrické náradie, lítium-iónové akumulátory, súvisiace nabíjačky a laserové meracie zariadenia.

Stačí stroj do 30 dní od nákupu zaregistrovať a získate nasledujúce výhody:

  • záručná lehota predĺžená na tri roky
  • servisný certifikát, ak bude potrebná oprava
  • sledovanie stavu opravy v prípade reklamácie
Registráciu a podmienky pre predĺženú záruku nájdete tu.

Podmienky predĺženej záruky u značky MILWAUKEE:
 
Pre získanie rozšírenej záruky je nutné, aby zákazník zaregistroval nástroj do 30 dní od dátumu zakúpenia , aby získal trojročnú predĺženú záruku . Kód s dátumom je potrebný, aby bolo zaistené, že bol pri pôvodnom zakúpení zaregistrovaný správny nástroj. Pri registrácii je poskytovaný certifikát, ktorý musí zodpovedať sériovému číslu na typovom štítku.
 
Registráciu a podmienky predĺženej záruky nájdete tu .
 
Podmienky predĺženej záruky u značiek PROMA, WORX, FERM:
 
U produktov od firiem Proma, Worx a Ferm ponúkame predĺženú záruku 12 mesiacov a to za predpokladu internetovej registrácie výrobku do 30 dní od zakúpenia výrobku.

Pre získanie predĺženej záruky je dôležité si prečítať podmienky a zaregistrovať sa tu .

Podmienky predĺženej záruky u značky BAMAX:

BAMAX poskytuje štandardne 2 ročnú záruku na všetok sortiment BAMAX. U piestových kompresorov BAMAX ponúkame štandardne predĺženú záruku 3 roky bez akýchkoľvek registrácií.

StartUp servis je služba, kedy nový kompresor pred expedíciou k zákazníkovi prejde predpredajnou kontrolou a skúškou (vizuálna kontrola stroja, kontrola hladiny oleja, odskúšanie stroja pod záťažou). Po tejto kontrole je kompresor plne pripravený na expedíciu zákazníkovi.

Podmienky predĺženej záruky u značky RUBI:

Pri vybraných produktoch značky Rubi poskytujeme 5 ročnú záruku. Záruka sa vzťahuje na ručné rezačky typu TS, TR, TX, TP, TZ, TQ, HIT, SPEED a STAR.