Náhradný diamantový segmentovaný kotúč (abrazívne materiály)

Technické parametre:
115 mm