Náhradný diamantový segmentovaný kotúč (abrazívne materiály)

Technické parametre:
125 mm