Náhradný diamantový segmentovaný kotúč (abrazívne materiály).

Technické parametre:
180 mm