Nástavec JIG 110 je podpora pre brúsenie nástrojov, ktoré nemôžete alebo nechcete upnúť. Udržuje stály brúsiace uhol.