• ťažký liatinový stojan Vás presvedčí svoju stabilitou a tuhosťou, V vedenia v priečnom smere a V vedenie kombinované s plochým vedením v pozdĺžnom smere
 • veľký pracovný rozsah a vysoká zaťažiteľnosť stola umožňuje opracovnání i veľké dielce s vysokou presnosťou
 • mimoriadne pokojný chod pri minimálnom prenosu tepla zaručí výborné výsledky aj pri viacsmennej prevádzke
 • ručné prísuv brúsneho kotúča

Brúsne vreteno

 • brúsne vreteno mimoriadne veľkoryso dimenzované a presne vyvážené, kompletne tesnené a mazané pre trvalú prevádzku
 • predpäté ložiská umožňujú maximálnu zmeny brúsenie a stálosť pri prevádzke

Hydraulika

 • hydraulický pozdĺžny pohyb stola je plynule meniteľný, presne nastitelný as mäkkou zmenou smeru
 • externý hydraulický agregát s olejovou chladiacou jednotkou zaisťuje perfektnú teplotnú stabilitu

2- osé zobrazenie polohy

 • vyššiu pracovnú presnosť
 • menšie poruchovosť
 • presné vertikálne nastavenie brúsneho kotúča servomotorom s guličkovým skrutkou
 • automatické zaprášenie na konci každého cyklu
 • veľká výrobná spoľahlivosť
 • podstatná úspora času
 • zvýšenie produktivity
 • optimálne čitateľné zobrazenie
 • vlastnosti sú potrebám užívateľa
 • prehľadne usporiadaná klávesnica
 • rozlíšenie 0,01/0,005 mm
 • zadávanie hodnôt súradníc
 • zachovanie polohy osí pri vypnutom zobrazení
 • funkcie kalkulačky
 • prepočet mm/inch
 • namontovanie bez problémov a prevádzku bez údržby
 • Ukazovateľ pre os Z a Y

výbava

 • polohové ukazovatele v dvoch osiach
 • objímka brúsnych kotúčov
 • systém chladenia chladiacou kvapalinou
 • vyvažovaný hriadeľ
 • pracovné svietidlo LED
 • magnetická upínacia doska
 • nastavovacia skrutka
 • ovládacie nástroj
 • Návod na obsluhu
technické parametre
pracovný priestor
obrobok, hmotnosť (max.) 300 kg
vzdialenosť hlava vretena - horná strana stola 520 mm
rozmery stola 255x510 mm
delenie stupnice krúžku so stupnicou - os Y 0,005 mm
delenie stupnice krúžku so stupnicou - os Z 0,02 mm
autom. priečne nastavovanie Z 0,5 - 10 mm
počet otáčok 2.850 1/min
dráha pojazdu
dráha pojazdu - os X 560 mm
dráha pojazdu - os Y 280 mm
posuv
hydraulický posuv X 7 - 25 m/min
výkony pohonov
výkon motora hlavného pohonu 2,2 kW
výkon motora hydraulického čerpadla 1,5 kW
miery a váhy
rozmery brúsnych kotúčov 200x25x32 mm
rozmery 1,96x1,56x2,14 m
hmotnosť 1.680 kg
SKU 124900