Sústruhy, SKZ - 92. Zvláštne príslušenstvo pre sústruhy na drevo. Výhodné pre tvarové sústruženie v sériách a pod.