Reťazový ručné kladkostroj je zariadenie, ktoré je určené pre zdvíhanie a spúšťanie bremien vo zvislom smere. Pri použití musí byť kladkostroj riadne upevnený (napr. Na žeriavovej mačke), upevňovacie body musia mať dvojnásobnú nosnosť ako samotný kladkostroj. Bremeno zdvihnete zatiahnutím reťaze v smere hodinových ručičiek. Zatiahnete Ak je za reťaz opačným smerom, oddelí sa ručné koleso od brzdového sedla, rohatkový disk kontrolovaný zarážkou sa uvoľní a náklad sa ľahko zosunie dolu.

Technické parametre:

Typ: ruční
Max. zdvih: 3 m
Nosnost (max. zatížení): 500 kg
Hmotnost: 20 kg