Syntetický polyesterový olej najvyššej kvality.
Nižšia pohltivosť vlhkosti oproti olejom PAG.

Balenie 1 liter.