Fluorescenčné kvapalina pre detekciu únikov
chladiva R134, 350ml.