Tlačiareň ku všetkým plničkám KC100 Italy. možno objednať
s plničkou, alebo dodatočne ako príslušenstvo, ľahké

připojení.Při objednaní súčasne s plničkou dodávame už
skompletizované. Pri objednaní dodatočne sa uchytí do

pripraveného otvoru a pripojí konektorom.