Sada na preplachovanie klimatizačných systémov s
chladivom R134a.Po vykonanie opráv alebo výmen
častí klimatizačného systému je nevyhnutné vykonať

prepláchnutie celého systému za účlem odstránenie

všetkých možných nečistôt z okruhu.
---
Preplachovanie sa vykonáva pomocou chladiva obsiahnutého v plničke, ktoré sebou pri vypúšťaní
odnáša nečistoty. Chladivo sa očistí vo filtri vnútri preplachovacej sady a je vrátené späť do

zásobníka v plničke.

Sadu je možné použiť dvoma spôsobmi:

1 - Preplach uzavretého systému vozidla. Používa sa ak chcete prečistiť uzavretý okruh

klimatizácie od olejov, drobných nečistôt, alebo meníte kondenzátor alebo sušič.

Prepláchnutie môžete vykonať aj ako pravidelnú údržbu klimatizácie. Pri tomto spôsobe

pripájate preplachovací sadu priamo na konektory v automobile ako pri klasickom plnení.

2 - Preplach otvoreného systému. Používa sa na čistenie napr. Po poškodení a výmene kompresora.

Sada sa pomocou špeciálnych adaptérov (súčasť sady) pripojí priamo na komponentov systému.