Prístroj na meranie hrúbky brzdových kotúčov bez nutnosti demontáže kolesa.

  • jednoduché a rýchle zmeranie hrúbky brzdových kotúčov, nie je nutné demontovať kola
  • rýchle a efektívne zistenie, či hrúbka brzdového kotúča zodpovedá údajmi výrobcu

parametre:

  • dĺžka 395 mm, mierka 0 - 45 mm,
  • hmotnosť 186 g