Odmerný vedro z bieleho plechu (pocínovaný) s objemom 5 l má špeciálny lievikovitý výtokový nadstavec dl. 100 mm, výšku 400 mm, základňu 300x170 mm, hmotnosť 606 g, držadlá a sklopné nosné elementy.

Použitie: predovšetkým na oleje, priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, remeselná výroba, dielne a pod.