Prístroj umožňuje ľahkú diagnostiku a rýchlu detekciu poškodenia tesnenie pod hlavou. Princíp fungovania prístroja je založený na meraní obsahu CO2 v chladiacom systéme. Reakčná kvapalina v komore testera reaguje s plyny obsiahnuté v chladiacom systéme a ak je zvýšená koncentrácia CO2 zmení farbu. Dvojkomorová konštrukcia (s filtrom medzi komorami).