Sada pre profesionálne opravy poškodenia čelných vrstvených skiel motorových vozidiel vysokej kvality (Made in France) je schválená Ministerstvom dopravy Českej republiky. Najčastejšie poškodenie týchto skiel úderom kameňa má podobu tzv. Byvolieho oka, hviezdy, vtáčieho krídla, jednoduché praskliny alebo nejaké kombinácie uvedených poškodenie. Opravy poškodenia čelných skiel pomocou tejto sady sú pomerne ľahko a rýchlo realizovateľné tak, že sa prasklina alebo kráter v skle nahradí špeciálnou hmotou na báze živice. Opravou sa obnoví takmer úplne pôvodné priehľadnosť skla a taktiež jeho pevnosť a stabilita. Navyše náklady na takúto vysoko kvalitnú opravu sú len zlomkom nákladov spojených s výmenou celého čelného skla vozidla. Technológií VBSA REPAR'VIT (AFNOR NF norm n ° X5021), ktorú používajú tisícky autoservisov v Európe i vo svete,

Naopak existujú prípady, keď takúto opravu vykonať nemožno. Technicky je možné opraviť praskliny až do dĺžky 100 mm, prasklina však nesmie zasahovať do okraja skla (spravidla nesmie byť vzdialenosť praskliny od okraja autosklá menšia ako 100 mm). Priemer miesta poškodenia po údere kameňom nesmie byť spravidla väčšia ako cca 26 mm (samotný kráter by nemal byť väčší ako cca 5 mm) a toto miesto sa nesmie nachádzať vo predvídavom poli vodiča (cca 300 mm široké pole, resp. 150 mm na obe strany od stredu volantu). Nesmie tiež byť poškodená fóliové vrstva skla. 

Technológia opráv poškodenia čelných skiel vozidiel VBSA REPAR'VIT, produkt špecializované francúzskej firmy VBSA SAS, je schválená Ministerstvom dopravy Českej republiky. Na základe toho dostane každý zákazník osvedčenie o autorizovanej oprave autoskla.

Vlastný oprava má nasledujúce základné postup:

 • odporúča sa realizovať opravu, keď sa okolitá teplota pohybuje v rozmedzí 12 ° C až 30 °,
 • miesto poškodenia sa starostlivo obzrie pomocou tužkové baterky (979), zistí sa tak, či nie sú v poškodení nečistoty, ktoré by bránili opravu,
 • kráter poškodenie sa navŕta batériovú minivrtačkou (660) a karbidovým bitom / vrtáčikom (REF-934) tak, aby sa živica bez problémov dostala do opravovaného miesta, pozor - vrstva skla s poškodením sa nesmie prevŕtať až do pod ňou ležiacej plastovej lepené vrstvy, alternatívne sa kráter poškodenie sa očistia špeciálnym prípravkom / perom s karbidovou špičkou (959),
 • miesto poškodenia sa očistí čistou vodou, čističom na sklo alebo stlačeným vzduchom,
 • vnútri vozidla (z opačnej strany poškodenia) sa na sklo prísavkou potretú mazivom (958) pripevní pomocné zrkadlo (940) tak, aby bolo zhruba stredom pod miestom poškodenia a umožnilo ho dobre sledovať zospodu,
 • pomocou mazivom (958) potreté prísavky pripevní mostík / držiak injektora (980) s vopred našróbovaným držiakom injektoru, na ktorý sa nasadí menšie či väčšie injektor (podľa veľkosti praskliny) s koncovým tesnením. Injektor sa s pomocou zrkadla a natočenie ramená nastaví nad miesto poškodenia,
 • niekoľkokrát sa stlačí piestik mostíka (zapumpuje sa), až už nie je vidieť jeho červená linka a mostík je na skle pevne prisatý,
 • tesniaca plôška plastové hlavica injektoru sa jemne potrie opravnú živicou (LR_136), aby sa tesniaca plocha vyhladila a podporila sa jej tesniace funkcie,
 • na injektor sa nasadí príslušný tesniaci krúžok a držiakom sa pomaly skrutkuje smerom ku sklu, až sa dosiahne stav, kedy jeho vyústenie s tesniacim krúžkom ku sklu pevne, vodotesne prilieha, ale netlačí žiadnym veľkým tlakom, páčkou mostíka sa poloha injektoru nad poškodeným miestom zafixuje,
 • do hrdla s rýchlospojkou injektoru sa dá pár kvapôčok (5 - 10) opravné živice (LR-163), môže sa tak urobiť aj pomocou injekčnej striekačky (RS-2030), inak živicu je nutné chrániť pred UV-žiarením v dobre uzavretej nádobe,
 • na hrdlo s rýchlospojkou injektoru sa pripojí hadička podtlakové / tlakovej pumpičky (993) a pomocou nej sa pri nastavení šípky s IN proti druhej špica vytvorí dvojnásobným zapumpovaniami v injektore podtlak (-0,8 bar až -0,9 bar), aby sa z poškodeného miesta odsal všetok vzduch, ak je injektor na skle dostatočne tesný, podtlak sa udržuje po dobu približne 2 minúty,
 • potom sa pumpička nastaví na tlak (OUT) a opäť po dobu cca 2 minút sa injektor natlakuje tak, aby tlakomer ukazoval 0,8 bar až 1,4 bar,
 • znovu sa pumpičkou vytvorí podtlak (-0,8 bar až -0,9 bar), počká sa 2 minúty,
 • opäť sa vytvorí tlak 1,6 bar až 2,0 bar, prípadne pri hviezdicové poškodení skla až 2,3 bar, (pozn. v prípade potreby sa vákuovania a tlakovanie zopakuje tak, aby poškodené miesto bolo bezo vzduchu a úplne vyplnené živicou),
 • pumpička sa potom nastaví do neutrálnej pozície a odpojí, mostík s injektorom sa demontuje tiež,
 • štvorčekom mylarovej fólie (970) sa z miesta poškodenia zotrie opravná živica, na toto miesto sa z ampulky kvapne kvapka dokončovacie živice (943) a na ňu položí štvorček mylarovej fólie,
 • nad miesto poškodenia sa umiestni pomocou mazivom bez potrebných 4 prísaviek UV-lampa s napájaním 12 V (1046) cez zásuvku zapaľovača cigariet, zapne sa a po dobu 15 minút sa UV-žiarením živica vytvrdzuje, doba vytvrdzovania / polymerizácie dlhší ako 15 minút nie je škodlivá, skôr naopak,
 • vypne a sníme sa UV-lampa aj štvorček mylarovej fólie,
 • prebytočná živica sa do úrovne povrchu skla starostlivo zoškrabať špeciálnou škrabkou / žiletkou (948) a miesto handričkou utrie, pri zoškrabovanie sa škrabka / žiletka drží kolmo ku sklu nie šikmo,
 • do mini-vŕtačky (660) s napájaním 12 V cez zásuvku zapaľovača cigariet sa upne plstený leštiaci kotúčik so stopkou, na seškrábnuté miesto nanesie z tubičky trochu leštiace pasty (949) a pomocou nej a leštiaceho kotúčika (971) v mini-vŕtačke (660 ) sa celé miesto poškodenia s okolím dôkladne preleští a starostlivo vytrie / očistia handrou,
 • vo vnútri vozidla sa sníme prísavky so zrkadielkom, miesto handrou očistí a oprava sa dokončí vyčistením celého čelného skla handrou a čističom skla.


Pozn .: pri použití niektorých opravných živíc sa môže pri ich podtlakování a tlakovanie miesto poškodenia nahriať z opačnej strany (zvnútra vozidla) krátko (5 až 10 s) plamienkom zapaľovača alebo horúcim vzduchom. Pri zvýšenej teplote je živica tekutejší a ľahšie vyplní aj nepatrné praskliny. Po ohriatí sa miesto naviac vždy párkrát zatlačí prstom. 

Obsah sady:

REF- 
REF-3200 
REF-980 
REF-1046 
REF-993 
REF-948 
REF-660 
REF-934 
REF-943 
REF-958 
REF-940 
REF-FIX-5063 
REF-996 
REF-HOS-2001 
REF-HOS-2002 
REF-970 
REF-LR-136 
REF-949 
REF-5059 
REF-5062 
REF-5BX-02010       
REF-5BX-2016 
REF-959 
REF-979 
REF-RS-2030 
REF-971
1 ks alumíniový kufrík 
2 ks injektor 
1 ks mostík / držiak vstrekovača s nastavovacím ramenom 
1 ks UV-lampa 12 V s časovým spínačom na vytvrdzovanie opravné živice 
1 ks tlaková / podtlaková pumpička 
5 ks seškrabovacích žiletiek 
1 ks batériová mini-vŕtačka 
2 ks karbidové bity do vŕtačky 
1 ks ampulka dokončovacie živice (viac než 40 opráv) 
1 ks tesniaca mazivo na prísavky 
1 ks osvetlené (LED) pomocné zrkadlo s prísavkou 
1 ks alumíniový skrutka pre mostík 
1 ks hadička 
1 ks kefka pre čistenie hadičky 
1 ks kefka pre čistenie vstrekovače / injektora 
10 ks štvorčekov mylarovej fólie 
1 ks opravná živice 15 ml
1 ks leštiaca pasta 60 ml 
1 ks adaptér pre štandardné praskliny 
1 ks adaptér pre dlhé praskliny 
3 ks gumových tesnení pre štandardné praskliny 
3 ks gumových tesnení pre dlhé praskliny 
1 ks špeciálny prípravok / pero s karbidovou špičkou 
1 ks tužková baterka 
5 ks injekčných striekačiek + 3 trysky ku stříkačkám 
1 ks plstený leštiaci kotúčik so stopkou


Vybraný spotrebný materiál:

REF-LR-136       
REF-921 
REF-943 
REF-949 
REF-958 
REF-970 
REF-948 
REF-971
1 ks opravná živice 15 ml 
ampulky opravné živice (5 až 8 opráv) 
ampule dokončovacie živice (viac než 40 opráv) 
leštiaca pasta 60 ml 
tesniace mazivo na prísavky 
10 ks štvorčekov mylarovej fólie 
5 ks seškrabovacích žiletiek 
plstený leštiaci kotúčik so stopkou