prierez vodičov: 3 x 1mm2
typ kábla: H05VV-F3
lomená vidlica
farba: oranžová
dĺžka: 10m
230V / 10A