prierez vodičov: 3 x 1,5mm2
typ kábla: H05VV-F3

lomená vidlica

farba: oranžová

dĺžka: 20m

230V / 10A