Vodováha rámová presná -strojové, 250 mm, presnosť/1m - 0,02mm, STN 25 5739-1.