Vodováha rámová presná - strojové, 250 mm, presnosť/1m - 0,11-0,2mm, STN 25 5737-1.