Detektor napätia UNI-T UT12A
Detektor napätia UNI-T UT12A
Iba priložíte špičku ku svorkovnici, zásuvke alebo napájaciemu káblu. Keď špička sčervená a zaznie zvukový signál, viete, že táto časť je pod napätím. UT12A pracuje pri pridržaní tlačidla.

ŠPECIFIKÁCIA:
Rozsah: 90 ~ 1000 V AC
Frekvencia: 50/60 Hz
Indikácia napätia: Zvuková signalizácia a blikajúca LED indikujú prítomnosť napätia
Indikácia slabej batérie: LED nebliká, pokiaľ je v batérii napätie nižšie ako 2V
Tichý indikátor: LED iba bliká - môžete šetriť batériu
Prepäťová kategória: CATIV 1000V

CHARAKTERISTIKA:
Napájanie: 1.5V batérie (AAA) x 2
Rozmery: 150 x 20 mm
Hmotnosť: 49 g

Výrobca: UNI-TREND
www.uni-t.cz